Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko - Chapter 61: Equal Match

All chapters are in Hero: Akagi no Ishi wo Tsugu Otoko